วัดบ่อพลอย ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554

นายกเล็ก นายประเสริฐ สำราญจิต
นายกเล็ก นายประเสริฐ สำราญจิต มาช่วยอำนวยการ

ในห้องครัว

จัดเตรียมอาหารเพลเพื่อถวายพระคุณเจ้า

ช่วงเช้าของวันที่ ३ ตุลาคม ปี 2554


วัดบ่อพลอย โดยท่านพระครูพิพัฒนรัตนากร เตรียมงานฉลองวันประสูติสมเด็จพระสัฆราชฯ