วัดบ่อพลอย ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2554

อุปสมบทหมู่ประจำปี ๕๔


อุปสมบทหมู่ประจำปี ๕๔ ฝากบอกบุญกับสาธุชนทุกท่านด้วยนะครับ

๒ เม.ย. ๕๔ บวชเณรฟรี

วัดบ่อพลอยขอเชิญนักเรียน นักศึกษาร่วมบรรพชาเป็นสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๒ เม.ย.๕๔ เวลา ๙.๐๙ น. ฟรี...ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2554
เริ่มเป็นรูป เป็นร่าง


เมื่อมุมตู้และหน้งสือทำความสะอาดเรียบร้อย ก็เริ่มมีเค้าโครงให้เห็น

ช่วยกันทำความสะอาด


เหล่าอุบาสิกาช่วยกันทำความสะอาด ปัดฝุ่น และจัดระเบียบ

จัดมุมห้องสมุดธรรมะ ประจำอำเภอบ่อไร่

ญาติธรรมหลายๆท่าน ได้ร่วมกันจัดส่งหนังสือเกี่ยวกับธรรมะ มาที่วัดบ่อพลอย เพื่อจัดรวบรวมทำเป็นห้องสมุดธรรมะ ประจำวัดบ่อพลอย และประจำอำเภอบ่อไร่ บัดนี้มีหนังสืออยู่จำนวนหนึ่ง พอที่จะเปิดให้พระ และประชาชนผู้สนใจได้ใช้บริการแล้ว โดยท่านพระครูพิพัฒนรัตนากร ได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ชั้นล่างของอุโบสถสามชั้น มุมประตูด้านข้าง พื้นที่ประมาณ ๕๐ ตารางเมตร เป็นสถานที่จัดวางและเป็นมุมสำหรับนักค้นคว้า ขอขอบคุณล่วงหน้า สำหรับญาติธรรมที่จะร่วมกันจัดส่งหนังสือมาเพิ่มเติมอีก การให้ธรรมมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง ...เจริญพร...