วัดบ่อพลอย ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2554

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2554

ศิษย์ยานุศิษย์ ร่วมแสดงมุทิตาจิตร


ศิษย์ยานุศิษย์ ร่วมแสดงมุทิตาจิตร เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ท่านพระครูพิพัฒน์รัตนากร วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ ณ อุโบสถชั้นล่าง วัดบ่อพลอย โดยมีทีมงานเหล่าอุบาสกและอุบาสิกามาร่วมงานนี้อย่างพร้อมเพียง จากซ้ายไปขวา ๑.คุณตุ๊ก ๒.คุณประเทือง ๓.คุณหนู ๔.คุณกุมภา ๕.คุณสุเมธ ๖.คุณกิตติ ๗.คุณแก้ว ๘.คุณอ๋อย ทุกท่านคือผู้ร่วมแรง และขับเคลื่อนงานนี้ให้สำเร็จ ...เจริญพร...

วันอังคารที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2554

เริ่มต้นกับปีใหม่ กับสิ่งใหม่ๆ

เริ่มต้นปีใหม่ กับสิ่งใหม่ๆ ณ.วันนี้ ที่กุฏิอาจารย์ ประจง โอภาโส ได้เดินระบบ Internet เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ท่านอาจารย์ได้เผยแผร่เรื่องราวของวัดบ่อพลอยให้สาธุชนได้รับรู้ และเพื่อให้เหมาะสมกับตำแหน่ง เลขาเจ้าคณะตำบลนนทรีย์ ( พระครูพิพัฒน์รัตนากรดำรงค์ตำแหน่งเจ้าคณะตำบลนนทรีย์ และเจ้าอาวาสวัดบ่อพลอย )ในวันนี้มีบุคคลากรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งท่าน ที่จะได้เข้ามาช่วยงานของวัดบ่อพลอย

วันเสาร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554