วัดบ่อพลอย ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2553

อุโบสถชั้นสาม


จุดที่สูงที่สุดของวัดบ่อพลอย คือบริเวณชั้นบนสุดของอุโบสถชั้นสาม

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2553

เส้นทางสู่การฟังธรรม


เป็นศูนย์รวบรวมบทสวด และคติธรรมดีๆให้ท่านผู้ที่สนใจได้เปิดฟังกันได้ตามอัทยาศัยนะครับ
http://www.fungdham.com/index.html

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓

ช่วงบ่ายของวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ ท่านพระครูพิพัฒน์รัตนากร อบรมธรรมะและมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฏร์รังสรรค์

กิจกรรมวันแม่
กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓


ท่านพระครูพิพัฒน์รัตนากร มีดำริให้จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ โดยคณะครูและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฏร์รังสรรค์ มาร่วมฟังธรรมบรรยาย และฝึกการทำสมาธิ ณ.วัดบ่อพลอย

คุณชาญวิทย์ นิลวัฒน์


คุณชาญวิทย์ นิลวัฒน์ บริษัท์ วิริยะประกันภัย จำกัด

คุณชาญวิทย์ นิลวัฒน์


คุณชาญวิทย์ นิลวัฒน์ บริษัท์ วิริยะประกันภัย จำกัด ได้บริจาคกระเบื้อง , โต๊ะสำนักงาน , โต๊ะคอมพิวเตอร์ ให้กับวัดบ่อพลอยเพื่อใ้นกิจกรรมของวัด อนุโมทนาบุญด้วยนะครับ...สาธุ...

วันพุธที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2553

พระภิกษุจำพรรษาวัดบ่อพลอย ปี ๒๕๕๓


ท่านพระครูพิพัฒน์รัตนากร ถ่ายภาพร่วมกับพระภิกษุจำพรรษา ปี๒๕๕๓ ณ.อุโบสถชั้นล่าง วัดบ่อพลอย